خبرهای تازه ازولایت غزنی حاکی است یک تن مجاهد قهرمان امارت اسلامی عسکر مشترک دشمن را در ولسوالی قرباغ آن ولایت بهلاکت رساند. امارت اسلامي افغانستان

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها